www.sustainable-transport.org.il 
ברוכים הבאים לאתר נהיגה בשכרות. יש לכם שאלה? אנחנו רוצים לעזור!
 

נהיגה בשכרות

אמינות מכשיר הינשוף

מכשיר הינשוף הינו מכשיר אשר נמצא בשימושה של משטרת ישראל ומטרתו למדוד כמויות אלכוהול אצל נהגים באמצעות נשיפה. מדובר במכשיר תוצרת גרמניה אשר מיוצר על ידי חברת דרגר (Dräger). משטרת ישראל ערכה מספר התאמות באב-הטיפוס של המכשיר. כיום, אחזקתו השוטפת והתיקונים של המכשיר נעשים בארץ, במעבדת מחלקת התנועה במשטרה.

הינשוף פועל באופן הבא. ראשית, הנבדק נושף אוויר מריאותיו אל תוך צינורית אשר מחוברת למכשיר (וזאת באמצעות פיה סטרילית). לאחר מכן, האוויר נכנס לתא המדידה ונמדד על ידי שני חיישנים – חיישן הבודק את דגימת האוויר באמצעות בדיקה אלקטרו-כימית, וחיישן אשר בודק את האוויר באמצעות הקרנתם של גלי אינפרא אדום.

התוצאה הנמוכה מבין שני החיישנים היא התוצאה הקובעת. המכשיר מעגל את התוצאות כלפי מטה. על מנת שהשימוש במכשיר יהיה קביל מבחינה משפטית, מוטל על השוטרים המפעילים אותו לעמוד במספר תנאים. לדוגמא, יש להעביר את המכשיר בדיקות תקופתיות, ויש לבדוק אותו אחת ליממה. כמו כן, הפעלתו של מכשיר הינשוף צריכה להיות על ידי שוטר המוסמך לערוך את הבדיקה ואשר עבר לשם כך הכשרה מתאימה.

אמינות מכשיר הינשוף כטענת הגנה

נאשמים רבים אשר מוגש כנגדם כתב אישום בגין נהיגה בשכרות מעלים טענות שונות בנוגע לאמינותו של מכשיר הינשוף. יודגש כי כל אימת שהשוטרים ביצעו את הבדיקות בהתאם לנוהלים הקבועים, לא יהיה ניתן לשמוט את הקרקע תחת אמינות הינשוף. הלכה פסוקה היא כי למכשיר הינשוף עומדת חזקת אמינות. חזקה זו ניתנת אמנם לסתירה, אך הדרך לכך איננה פשוטה כלל וכלל. 

בתי המשפט פסקו לא אחת כי "אין מחלוקת שמכשיר הינשוף מהווה מכשיר בדיקה אמין, הן מבחינה חוקית והן מבחינה ראייתית". בתי המשפט קבעו בפסיקתם כי חזקת האמינות הנ"ל קמה למכשיר הינשוף הן מהוראות פקודת התעבורה, אשר קבעו את השימוש בו לבדיקת רמת אלכוהול, והן מבחינת ההתייחסות למכשיר בהלכה הפסוקה. על כל אלו ניתן גם להוסיף שעסקינן במכשיר אשר נמצא בשימוש במדינות מערביות רבות ברחבי העולם (לדוגמא, צרפת, הולנד, גרמניה ועוד).

במילים אחרות, תקיפת אמינותו של מכשיר הינשוף בבית המשפט לתעבורה איננה יכולה להיות כנגד המכשיר ועצם טבעו. עם זאת, נאשמים במשפט תעבורה יכולים להעלות טענות בדבר אופן השימוש הספציפי במכשיר הינשוף בעניינם. לדוגמא, הוראות הינשוף קובעות כי יש להמתין כ-15 דקות מעת עצירת הנהג ועד לעריכת הבדיקה. במידה והמשטרה לא תשכיל להוכיח כי חלה במקרה דנן תקופה המתנה כנדרש, ייתכן והנאשם יזוכה מחמת הספק.

כמו כן, לעיתים, התביעה אינה מצליחה להוכיח כי נערכו למכשיר הבדיקות הדרושות (לדוגמא, בלון הכיול לא היה תקין, לא הוצגה תעודת עובד ציבור בדבר בדיקות המעבדה הדרושות לפי הנוהלים וכדומה). במקרים כגון דא, ייתכן ויעלה בידיו של הנאשם לטעת ספק בליבו של בית המשפט באשר לאשמתו בנהיגה בשכרות. יצוין כי כאשר עסקינן בכתבי אישום בדיני התעבורה, מדובר במשפט פלילי. אי לכך, נטל ההוכחה הרובץ לפתחה של התביעה מחייב אותה להוכיח את אשמתו של הנאשם מעל לכל ספק סביר.

במקרים בהם הנאשם יוכל להציג טענות רלבנטיות לגבי אופן השימוש במכשיר הינשוף בעניינו, ייתכן וידו תהיה על העליונה. חשוב לציין כי ייצוג משפטי במקרים אלה הינו קריטי. עורכי דין העוסקים בתחום יכולים לבחון בדקדקנות את אופן עריכת הבדיקה לנאשם ולמצוא את "הנקודות החלשות" בביצוע הבדיקה שייתכן ותאפשרנה להביא לזיכוי הנהג מהעבירה המיוחסת לו.

דרג עד כמה מדריך משפטי זה סייע לך 4.45 מתוך 5.0 (מספר מדרגים 11)