www.sustainable-transport.org.il 
ברוכים הבאים לאתר נהיגה בשכרות. יש לכם שאלה? אנחנו רוצים לעזור!
 

נהיגה בשכרות

תופעת הנהיגה בשכרות

סקר טלפוני אשר נערך בשנת 2008 בעבור הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים במשרד התחבורה, הצביע על נתונים מדאיגים בכל הקשור לנהיגה בשכרות בישראל. הסקר נערך בקרב 600 נשים וגברים יהודים בגילאי 17 ומעלה (גילאי רישיון הנהיגה בישראל). מטרתו הייתה אפוא לעמוד על הרגלי השתייה של הנהג הישראלי ועל התופעה של הנהיגה בשכרות בכבישי הארץ.

מבחינת תרבות השתייה בישראל, מהסקר עלה כי כ-67% מהציבור במדינה נוהג לשתות אלכוהול מחוץ לבית. כמו כן, על פי הסקר, הישראלי הממוצע שותה כ-2.5 פעמים בחודש וכמות המשקאות הממוצעת לבילוי עומדת על כ-1.8 "דרינקים". בכל הקשור לגישתו של הציבור בישראל לנהיגה בשכרות, ניכר כי קיימת מודעות בעניין זה לסכנה הטמונה בשילוב שבין ההגה והטיפה המרה. 96% מהנשאלים טענו כי קיימת בישראל בעיה של נהיגה בשכרות. כמו כן, 87% מהנשאלים הכירו בסכנה הטמונה בנהיגה בשכרות.

פערים במודעות

עם זאת, חרף המודעות הכללית בנוגע לסוגיית הנהיגה בשכרות, הסקר הדגים פערים בין האמור בחוק מבחינת האלכוהול המותר לנהיגה, ובין מודעות הציבור. לדוגמא, מרבית הנשאלים לא ידעו להעריך כמה משקאות מותר להם לשתות לפני הנהיגה. יתרה מכך, נשאלים רבים היו סבורים כי רק שתייה של שלושה משקאות ויותר הינה אסורה לפי החוק. בממוצע, הנשאלים העמידו את הכמות המותרת לשתייה ונהיגה על 3.5 משקאות (וזאת למרות שמדובר בערך בכשני משקאות בלבד!). לא זו אף זו, הנסקרים נשאלו אודות יכולותיהם לנהוג לאחר שתיית אלכוהול. 22% סברו כי הם אינם יודעים מהי הכמות הרלבנטית מבחינתם, וחמישית מהנשאלים ענו כי הם מסוגלים לעלות על ההגה גם לאחר שתיית שלושה משקאות.

יצוין כי הסקר העלה גם ממצאים מעודדים. לדוגמא, מרבית הציבור העיד כי הוא נמנע מנהיגה לאחר שתיית אלכוהול. עם זאת, הוכח גם כי ישנם נהגים אשר עולים על ההגה במודע כאשר הם שיכורים. 25% מהנשאלים "הודו" כי נהגו תחת השפעת אלכוהול לפחות פעם אחת. כמו כן, 6% מהנהגים הודו כי נהיגה בשכרות נעשית על ידם לעיתים קרובות. יודגש כי למרות שקיימת רמת אלכוהול חוקית בישראל, מחקרים אשר נערכו בתחום הצביעו על כך שאלכוהול, בכל שיעור, פוגע ברמת הנהיגה.

נהג תורן

בשנים האחרונות החלו משרד התחבורה והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים בקמפיין בנוגע למינויו של נהג תורן, טרם היציאה לבילוי. הסקר המדובר נגע גם בסוגיה זו. 55% מהנשאלים ציינו כי הם נוהגים לדאוג לנהג תורן טרם היציאה לבילוי. עם זאת, 39% מהנשאלים העידו כי הם פועלים בדרך זו לעיתים רחוקות בלבד. בעניין זה, ניכרה ההשפעה של קמפיין הנהג התורן על הדור הצעיר. בעוד 75% מהצעירים העידו כי הם נוטים למנות נהג תורן, רק 53% מהמבוגרים טענו כי הם פועלים בדרך זו.

אכיפת נהיגה בשכרות

הגורם המתריע ביותר מנהיגה בשכרות הינו כמובן אכיפה. הנשאלים בסקר הדגישו לא אחת כי הם נמנעים מנהיגה בשכרות, בין השאר בשל החשש מאכיפה (לדוגמא, אובדן רישיון או החרמת רכב). השופט קדמי, בע"פ 5002/94, התייחס לכך בפסיקתו – "תופעת השכרות הולכת ומתרחבת לאחרונה ולנוכח עומס התנועה בכבישים - על רקע המספר הגדל והולך של כלי הרכב - שומה על בתי המשפט לתרום את חלקם במאבק הלאומי נגד הקטל בדרכים, על ידי הטלת עונשים משמעותיים על אלה המרהיבים עוז להסיע כלי רכב ברשות הרבים כאשר שיכרות מכרסמת ביכולתם לשלוט בהם".

על פי הסקר, 66% מהנשאלים העריכו כי הסיכוי להיתפס בעת נהיגה בשכרות הינו גבוה, ו-13% מהנהגים אשר שתו אלכוהול בשנה שבה נערך הסקר העידו כי נעצרו על ידי שוטרים ועברו בדיקת אלכוהול.

דרג עד כמה מדריך משפטי זה סייע לך 4.25 מתוך 5.0 (מספר מדרגים 8)