www.sustainable-transport.org.il 
ברוכים הבאים לאתר נהיגה בשכרות. יש לכם שאלה? אנחנו רוצים לעזור!
 

נהיגה בשכרות

נהיגה בשכרות פעם ראשונה, מה העונש?

נהיגה תחת השפעת אלכוהול וסמים מסכנת את חייהם של הנוהגים ואת יתר המשתמשים בכביש ומהווה גורם מרכזי למספרן הרב של תאונות דרכים. בתי המשפט נוקטים במדיניות ענישה מרתיעה ומענישים בחומרה נהגים הנתפסים כאשר הם נוהגים בשכרות, גם כאשר מדובר בעבירת שכרות ראשונה.

מתחם הענישה ההולם בעבירת נהיגה בשכרות בפעם הראשונה נע בין פסילת רישיון נהיגה למשך שנתיים לבין פסילה שלצידה מאסר על תנאי. העיקרון המנחה את שיקולי ענישה בעבירת נהיגה בשכרות בפעם ראשונה הוא קיומו של יחס הולם בין חומרת מעשה העבירה בנסיבותיו ובמידת אשמו של הנאשם ובין סוג ומידת העונש המוטל עליו.


בתי המשפט מתייחסים בחומרה לעבירות של נהיגה בשכרות, ונקבע לא פעם כי נהיגה תחת השפעת אלכוהול וסמים מסכנת במידה רבה את חיי הציבור ומעידה על התנהגות רשלנית וקלת דעת.


על בתי המשפט מוטלת האחריות לתת את תרומתם למלחמה בקטל בדרכים ולהילחם בתופעת הנהיגה בשכרות ההולכת ומתפשטת ולעשות ככל שניתן כדי להרתיע בעונשים חמורים, נהגים אשר מסכנים חיי אדם בכבישי הארץ.

לצורך קביעת מתחם הענישה מתחשב בית המשפט בכמות האלכוהול שנמדדה בגופו של הנהג אשר נהג בשכרות, בנסיבות העבירה, בערך החברתי שנפגע כתוצאה ממעשיו ומידת הפגיעה, וכן מושפע ממדיניות הענישה הנהוגה.

הרשעת נהג משאית בעבירת שכרות ראשונה


על פי עובדות כתב האישום בסוף שנת 2014, בשעת צהריים, נהג הנאשם במשאית אשר גררה גרור כאשר הוא מוביל חצץ במשקל 65 אלף טון למפעל בחיפה לצורך שקילה. באותה עת, נהג הנאשם בהיותו שיכור, כך שבדגימת אוויר נשוף נמצא ריכוז אלכוהול בשיעור של 1,295 מיקרוגרם לליטר אוויר.


במסגרת הסדר טיעון, ביקשה התביעה להטיל על הנאשם ארבעה חודשי מאסר בפועל ופסילה בת ארבע שנים, בטענה כי הנאשם בעל עבר תעבורתי מכביד הכולל 48 הרשעות תעבורה קודמות. הסנגור טען כי מדובר בעבירת שכרות ראשונה וביקש להטיל חודש מאסר בפועל, אשר ירוצה בעבודות שירות ופסילה בפועל בת שנתיים. בין הצדדים סוכם כי יוטל על הנאשם פסילה על תנאי, קנס והתחייבות בהתאם לשיקולו של בית המשפט.


בית המשפט התרשם כי
בגופו של הנאשם נמדדה כמות קיצונית של אלכוהול בעודו נוהג על משאית כבדה. ובהתנהגותו יש כדי להוות סיכון של ממש לציבור המשתמשים בדרך. עם זאת מדובר בעבירת השכרות הראשונה המיוחסת לו. הנהג הודה בהזדמנות הראשונה במעשיו, קיבל אחריות וחסך זמן שיפוטי.

עבודות שירות למשך חודש ושלוש שנות שלילה


בסופו של דבר גזר בית המשפט
השלום לתעבורה בחיפה על הנאשם: מאסר בפועל בן חודש אשר ירוצה בעבודות שירות, מאסר על תנאי לתקופה של שבעה חודשים למשך שלוש שנים, שלילת רישיון נהיגה לתקופה של שלוש שנים, פסילה על תנאי למשך שלוש שנים, קנס בסך 2,000 שקלים והתחייבות כספית בסך 5,000 שקלים להימנע במשך שלוש שנים מביצוע עבירה של נהיגה בשכרות, נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים ונהיגה בזמן פסילה.

פל"א 4586-12-14

דרג עד כמה מדריך משפטי זה סייע לך 4.78 מתוך 5.0 (מספר מדרגים 9)