www.sustainable-transport.org.il 
ברוכים הבאים לאתר נהיגה בשכרות. יש לכם שאלה? אנחנו רוצים לעזור!
 

נהיגה בשכרות

משפט תעבורה בגין נהיגה בשכרות

עבירות תעבורה כגון נהיגה בשכרות אינן עבירות אשר ניתן "להיפטר" מהם על ידי תשלום קנס (למשל, כמו מהירות מופרזת). מדובר בעבירה חמורה אשר מביאה להגשת כתב אישום כנגד הנהג. כתב אישום זה, בדומה לכתב אישום פלילי, יביא את הנהג לספסל הנאשמים בבית המשפט לתעבורה.

יודגש כי מדובר בהליך פלילי אשר טומן בחובו סנקציות חמורות שיכולות להגיע עד כדי מאסר מאחורי סורג ובריח. סמכויותיו של בית המשפט לתעבורה מפורטות בסעיף 25 לפקודת התעבורה. על פי סעיף זה, בית המשפט לתעבורה הינו בר סמכות לדון בכתבי אישום בגין עבירות תנועה, לרבות נהיגה בשכרות. סמכותו של בית משפט לתעבורה הינה סמכות מקומית. דהיינו, הדיון בבית המשפט ייערך באחד משני המקומות הבאים – מקום ביצוע העבירה, או מקום מגוריו של הנאשם.

סדרי הדין

משפט תעבורה בגין נהיגה בשכרות מתחיל עם הקראתו של כתב האישום. לאחר הקראת כתב האישום, הנאשם נדרש להשיב לאשמה – מודה באשמה, כופר באשמה וכדומה. במידה והנאשם מודה בביצוע העבירה, דהיינו – בכך שהוא נהג בשכרות, המשפט מסתיים ובית המשפט גוזר את דינו של האחרון. יצוין כי כאשר הנאשם מודה באשמה, ייתכן והדבר יעמוד לזכותו בעת מתן גזר הדין. עם זאת, היות ונהיגה בשכרות הינה עבירה אשר עונשי מינימום בצידה, אין כל ערובה להמתקת העונש בעקבות הודאה מהירה. לעניין זה, מומלץ להתייעץ עם עורך דין בכל הקשור להודאה בנהיגה בשכרות.

במקרים בהם הנאשם מכחיש את ביצוע העבירה ו/או כופר באשמה, בית המשפט ייקבע מועד לדיון הוכחות בתיק. דיון ההוכחות יהיה למעשה השלב בו בית המשפט יבחן האם יש להרשיע את הנאשם במיוחס לו, או לזכותו. חשוב להדגיש כי היות ומדובר בהליך פלילי, מוטל על התביעה להוכיח כי הנאשם נהג בשכרות, וזאת מעל לכל ספק סביר. לאמור, ספק יכול לעמוד לזכותו של הנאשם ואף להביא לא אחת לזיכויו של האחרון.

בשלב זה, חלים על הצדדים הוראות חוק סדר הדין הפלילי (לדוגמא, התביעה תוכל להציג בפני בית המשפט רק ראיות אשר נכללו בחומר החקירה ואשר הובאו כדין לעיון ההגנה). לאחר פרשת התביעה, נשמעת פרשת ההגנה. בסופו של היום, בית המשפט מכריע האם יש להרשיע את הנאשם, אם לאו. על פי רוב, הכרעת הדין תינתן בתוך 60 ימים מעת הגשת/השמעת הסיכומים בתיק. בית המשפט יקבע, במסגרת הכרעת הדין, האם הוא מרשיע את הנאשם או מזכה אותו. במידה והנאשם יימצא אשם, והוא יורשע בדין, בית המשפט יגזור את דינו.

גזר הדין

בית המשפט רשאי לגזור את דינו של נאשם בנהיגה בשכרות על ידי הטלת פסילה בפועל, פסילה על תנאי, קנס, מאסר בפועל ומאסר על תנאי. כמו כן, בית המשפט יכול להטיל על הנאשם מאסר בפועל אשר ירוצה בעבודות שירות לציבור, או מאסר מאחורי סורג ובריח. במקרים מסוימים, בית המשפט יוכל להטיל הנאשם לעבור מבחני נהיגה עיוניים ומעשיים.

ערעור

צד אשר אינו משלים עם החלטותיו של בית המשפט לתעבורה רשאי להגיש ערעור על כך, בתוך 45 ימים, לבית המשפט המחוזי. יצוין כי לא אחת המדינה מערערת על החלטת בית המשפט, וזאת גם במקרים בהם הנאשם הורשע בדין. ערעורים לבית המשפט המחוזי יכולים להיות בעניין הכרעת הדין, גזר הדין, או שניהם.

להתכונן למשפט תעבורה

בטרם אתם מזומנים למשפט תעבורה, חשוב בהחלט להתכונן לכך על ידי קבלת ייעוץ משפטי מתאים. כפי שצוין לעיל (ובמאמרים אחרים באתר זה), ניתן לא אחת להביא לזיכוי נאשם על ידי תקיפת ראיות התביעה או הצגתן באופן המתאים. לדוגמא, לא אחת, הבסיס להרשעתו של הנאשם הינו בדיקת ינשוף. פעמים רבות, עורכי דין המייצגים נאשמים במשפטי תעבורה מצליחים לטעת ספק בליבו של בית המשפט בנוגע לאופן ביצוע הבדיקה או באשר לתקינות המכשיר אשר באמצעותו היא התבצעה.

עורכי דין מסוגלים לעיתים גם להמתיק את עונשו של הנאשם (לדוגמא, על ידי שכנוע בית המשפט לגזור את דינו של הנאשם לקולא בשל נסיבות אישיות מתאימות כגון מצב רפואי). לסיכום, משפט תעבורה הינו עניין מורכב אשר מומלץ שלא להגיע אליו לא מוכנים. כמו כן, ישנה משמעות גדולה מבחינת הנאשם באשר לייצוגו בהליך זה, כבר החל מתחילת ההליכים ועד למתן הכרעת/גזר הדין.

דרג עד כמה מדריך משפטי זה סייע לך 4.64 מתוך 5.0 (מספר מדרגים 14)