www.sustainable-transport.org.il 
ברוכים הבאים לאתר נהיגה בשכרות. יש לכם שאלה? אנחנו רוצים לעזור!
 

נהיגה בשכרות

זיכוי עקב כשלים בבדיקת ינשוף, באילו מקרים?

מכשיר הינשוף נועד לבדוק אלכוהול במסגרת בדיקת שכרות אצל נהגים. מדובר במכשיר נשיפה אלקטרוני המפיק פלט ובו ריכוז אלכוהול בליטר אוויר נשוף. תוצאות הפלט קבילות בבית משפט לתעבורה ויכולות לשמש כדי להרשיע נהג בעבירה של נהיגה בשכרות.

כדי להאשים נהג בעבירה זו, עליו לעבור רף מינימלי של 290 מ"ק אלכוהול אויר נשוף או 50 מ"ג אלכוהול ביחס ל- 100 מ"ל דם. אצל אוכלוסיות מיוחדות, הכוללות נהגים חדשים, נהגים צעירים, נהגי מוניות ועוד, הרף המינימלי הוא עד 100 מ"ג אויר נשוף לליטר.

בדיקת נשיפה מבוצעת על ידי שוטרי תנועה, והיא עלולה להתבצע באופן אקראי בכל עת או בעקבות חשד שהנהג נמצא תחת השפעת משקאות משכרים. אולם ישנם מקרים שבהם מגבירה המשטרה את האכיפה כמו בסופי השבוע, או במועדים מיוחדים, כמו ערבי חג, סילווסטר וכדומה.

מתחילת השימוש במד הינשוף עלתה הטענה כי המכשיר אינו מדויק ועלול לזהות חומרים אחרים כאלכוהול ובכך לגרום להרשעה של חף מפשע. כיום המכשיר קביל בבית משפט בישראל, וניתן להרשיע על פיו נהגים בגין נהיגה תחת השפעת אלכוהול מעל הכמות המותרת כחוק.

עם זאת, כדי שתוצאות פלט הינשוף יוכלו לשמש כראיה בבית משפט, המכשיר צריך להיות תקין ולעמוד בתנאים הבאים: בוצעו בדיקות מעבדה חצי שנתיות, בוצעו בדיקות עצמיות לבחינת התקינות, בוצעו כיולים תקינים והוחלפה פיה בכל נשיפה.

אי ביצוע בדיקת כיול

כשלים בבדיקת ינשוף יכולים לבוא לידי ביטוי בדרכים שונות, כגון: אי ביצוע בדיקת כיול על ידי השוטרים, המאפסת את המכשיר בסוף המשמרת הקודמת. המשמעות האופרטיבית של אי ביצוע איפוס, היא שאי אפשר למדוד מהי התוצאה הנכונה, מכיוון שהתוצאה יכולה להיות של הנבדק הקודם ולא של הנבדק הנוכחי. במקרה זה ניתן לבטל את האישום כלא היה.

החלפת פיה חדשה במכשיר

במקרה שלא הוחלפה פיה חדשה במכשיר הינשוף, ניתן לטעון כי נפל כשל בביצוע הבדיקה, ואפשר בסיוע של עורך דין העוסק בתחום נהיגה בשכרות, לבטל את כתב האישום. כשלים נוספים בבדיקת שכרות יכולים להיות: אי רישום של מי נכח בזירה, למרות שנכחו אנשים נוספים, כמו חבריו של החשוד. וכן, אי רישום של שעת עצירה מדויקת ומקום הרכב.

15 דקות המתנה עד לביצוע הבדיקה

על פי התקנות, יש לבצע בדיקת ינשוף לאחר המתנה של 15 דקות לפחות מרגע עצירת הנהג. כמו כן, מרגע שמתגלה בבדיקה ראשונה חריגה באלכוהול, על השוטר המבצע את הבדיקה להמתין שתי דקות ומיד לבצע בדיקת ינשוף חוזרת.

שגיאה בבדיקת הנשיפה

טענה נוספת קשורה ליחס קבוע בין ריכוז האלכוהול באוויר נשוף לבין ריכוז האלכוהול בדם. יחס זה משתנה מאדם לאדם ויכול להשתנות אצל אותו אדםמזמן לזמן. אצל רוב האנשים היחס נע בין ערכים של 3,200-1.600, אולם אצל אחדים נמדדו תוצאות שונות לחלוטין. הסתירה בין שתי התוצאות מערערת את הראיות שעליהן מתבססת התביעה, ויכולה אף היא להוביל לזיכוי מאשמה.

דרג עד כמה מדריך משפטי זה סייע לך 4.67 מתוך 5.0 (מספר מדרגים 3)