www.sustainable-transport.org.il 
ברוכים הבאים לאתר נהיגה בשכרות. יש לכם שאלה? אנחנו רוצים לעזור!
 

נהיגה בשכרות

ריכוז אלכוהול גבולי, האם הנאשם יורשע בעבירת נהיגה בשכרות?

העונש בגין נהיגה בשכרות הוא פסילת רישיון נהיגה למשך שנתיים לפחות, לצד עונשים נלווים כולל קנס כספי, מאסר על תנאי, עבודות שירות ומאסר בפועל, בהתאם לחומרת העבירה של נהיגה בשכרות.

על פי פקודת התעבורה, נהג שיכור הוא נהג שנמצא בדמו דגימה של לפחות 50 מ"ג אלכוהול ביחס ל- 100 מ"ל דם, או אם נמצא בבדיקת ינשוף מעל 240 מק"ג אלכוהול ביחס לליטר אוויר נשוף. כאשר נמצא בבדיקת שכרות ריכוז אלכוהול גבולי
, נדרש בית המשפט להכריע האם יש להרשיע את הנאשם בביצוע העבירה ולגזור עליו עונש על פי נסיבות המקרה.

ריכוז אלכוהול של 290 מ"ג לליטר אוויר נשוף


הנאשם הורשע בעבירה של נהיגה בשכרות. כתב האישום ייחס לנאשם נהיגה כשבגופו ריכוז אלכוהול של 290 מ"ג לליטר אוויר נשוף.
בית משפט השלום לתעבורה בתל אביב – יפו נדרש לקבוע מהו העונש ההולם את נסיבות העבירה.

התביעה עתרה להשית על הנאשם מאסר של ששה חודשים לריצוי בעבודות שירות, פסילה מעבר למינימום של 24 חודשים, פסילה על תנאי, קנס ומאסר על תנאי. התביעה הייתה ערה לריכוז האלכוהול הגבולי, וסברה כי עתירתה מוצדקת על רקע עברו הפלילי של הנאשם הכולל הרשעות בעבירות אלימות, סמים ורכוש ועבר תעבורתי הכולל הרשעה קודמת של נהיגה בשכרות ונהיגה בזמן פסילה.


מנגד
ציין עורך דינו של הנאשם כי ריכוז האלכוהול שנמדד בגופו היה גבולי ואף ביקש להתחשב בנאשם עקב נסיבות אישיות ומשפחתיות לא פשוטות. עורך הדין ציין כי בני משפחתו ייפגעו כתוצאה מהטלת עונש מחמיר.

בית המשפט הדגיש כי העבירה של נהיגת בשכרות היא עבירה חמורה, ועליו לפעול לצורך מיגורה.  ההחמרה היא גישת המחוקק וסטייה ממנה היא חריג. עוד ציין כי נהיגה בשכרות מהווה אחד מהגורמים המרכזיים לגרימת תאונות דרכים, המסכנת את שלום הציבור ופוגעת בביטחונו.

הנאשם לא הפנים את חומרת מעשיו


מדיניות הענישה בעבירות נהיגה בשכרות מחייבת את בית המשפט לנהוג ביד קשה בנהגים שיכורים, בעיקר כאשר הנהג כשל בעבר בעבירה דומה, נענש אך לא הפנים את חומרת מעשיו ושב לסורו. הדעה הרווחת היא כי עונשו של נהג כזה יהיה חמור יותר מעונשו של מי שכשל לראשונה בעבירה.

במקרה זה, בית המשפט סבר כי מדובר בריכוז אלכוהול גבולי, ונתון זה משפיע על קביעת מתחם העונש ההולם בנסיבות. ואולם, נתון נוסף המשפיע על קביעת המתחם היא העובדה שהנאשם כשל במבחן הביצוע וביצע שוב עבירה של נהיגה בשכרות. השפעת אלכוהול על תגובות הנאשם מעידה על המסוכנות שנשקפה מנהיגתו בעת העבירה ומהווה שיקול רלוונטי לקביעת מתחם העונש ההולם.

בית המשפט קבע כי בנסיבות אלה מתחם העונש ההולם נע בין פסילה בת 24 חודשים, פסילה על תנאי וקנס ועד פסילה בת 30 חודשים, פסילה על תנאי, קנס, מאסר על תנאי ומאסר בפועל לשלושה חודשים שניתן לריצוי בדרך של עבודות שירות.


עברו התעבורתי והפלילי של הנאשם נזקפים לחובתו, ואף הנאשם לא הביע בשום שלב חרטה על מעשיו. עורך דינו של הנאשם הפנה בטיעונו לעונש לכשלים שהיו עשויים להביא לזיכוי בדין. בהכרעת הדין ציין בית המשפט כי עבודת המשטרה במקרה זה אינה חפה מליקויים. עם זאת, לא היה בליקויים אלה, כפי שהוסבר בהכרעת הדין, כדי להביא לזיכוי הנאשם או לקרבו לזיכוי כזה.


בית המשפט התחשב בנסיבותיו האישיות והמשפחתיות, אך סבר כי משקלם של שיקולים אלה ביחס לאינטרס הציבורי אינו רב. עוד סבר כי מכיוון שהנאשם בחר לנהוג כפי שנהג, חרף מצבה המורכב של משפחתו, הרי שאין לו להלין אלא על עצמו אם גרם במעשיו לכך שמשפחתו תיפגע כתוצאה ממעשיו
.

בסופו של דבר גזר בית המשפט על הנאשם את העונשים הבאים:
קנס בסך 2000 שקלים או 20 ימי מאסר תמורתו, פסילת רישיון לתקופה בת 25 חודשים בניכוי פסילה מנהלית בת 30 יום, פסילה על תנאי בת 12 חודשים למשך שלוש שנים שתחול על עבירות של נהיגה בשכרות, נהיגה בזמן פסילה או נהיגה בהשפעת משקאות משכרים. וכן, מאסר בפועל בן חודשיים אשר ירוצה בעבודות שירות.

תת"ע 10035-09-17

 

דרג עד כמה מדריך משפטי זה סייע לך 4.33 מתוך 5.0 (מספר מדרגים 9)