www.sustainable-transport.org.il 
ברוכים הבאים לאתר נהיגה בשכרות. יש לכם שאלה? אנחנו רוצים לעזור!
 

נהיגה בשכרות

גזר דין חמור בגין נהיגה בשכרות וגרימת תאונת דרכים קטלנית

עפ 2842/10

נהיגה בשכרות מסוכנת לנהג, ליושבי הרכב שעמו וליתר משתמשי הכביש. לא פעם, נהגים שנוהגים תחת השפעת אלכוהול מעורבים בתאונות דרכים קטלניות המסתיימות בפגיעות גוף קשות לרבות מוות. במקרים אלו, בתי המשפט מרשיעים בעבירת גרם מוות ברשלנות ואף הריגה, ומטילים עונשים חמורים, לרבות עונשי מאסר בפועל למשך מספר שנים.

בערעור פלילי זה, הוגשו שני ערעורים במקביל. אחד מטעם המערער - שהורשע בעבירה של נהיגה בשכרות, סטייה מנתיב נסיעה, גרימת חבלה של ממש והריגה - על חומרת העונש. הערעור השני הוגש מטעם המדינה, אשר ערערה על קולת העונש. על פי כתב האישום, המערער נהג ברכבו כשבגופו היה סם מסוג קנבוס וריכוז אלכוהול של 62 מ"ג ל-100 מ"ל דם. ברכב היו שתי נוסעות נוספות. בהגיעם לצומת, המערער המשיך בנסיעה למרות שהרמזור היה אדום, הוא איבד שליטה, סטה שמאלה מנתיב הנסיעה, עלה על אי תנועה תוך כדי פגיעה ברמזור ולבסוף נעצר לאחר שפגע במסלעת נוי בעברו השני של הכביש.

כתוצאה מהתאונה, נהרגה אחת מנוסעות הרכב, והשנייה נפצעה באורח קשה. המערער הודה כי נהג ברכב בעת התאונה וגרם למות המנוחה ולפציעת הנוסעת השנייה. עם זאת, הוא כפר באחריותו לקרות האירוע. הוא טען כי הוא נהג בכביש במהירות סבירה ורכב אחר הוא שפגע בו וגרם לתאונה. בנוסף, המערער טען כי לא עבר באור אדום, נהג תחת השפעת אלכוהול, או צרך סמים טרם הנהיגה.

לדבריו, הבדיקות שנערכו לו לגילוי רמות האלכוהול והסם בדמו לא היו תקינות ולא בוצעו על פי הנהלים. מנגד, המאשימה טענה כי נהיגתו הפזיזה שנבעה משימוש בסמים ואלכוהול היא שגרמה לקרות התאונה ולתוצאות הקשות. בית המשפט המחוזי קיבל את טענת המאשימה, הרשיע את המערער בעבירות שפורטו לעיל והשית עליו ארבע שנות מאסר בפועל; 23 חודשי מאסר על תנאי; קנס בסך 10,000 ₪; תשלום פיצויים בסך 45,000 ₪ וכן רישיונו נפסל למשך 15 שנים.

טענות הצדדים בערעור

במסגרת הערעור, המערער הביע חשש באשר לעיוות הדיון שנערך בעניינו בבית משפט קמא ולהיעדר אובייקטיביות. בנוסף, הוא טען כי התקיימו במקרה זה שורה של מחדלי חקירה שהובילו לכך שלא היה ניתן לסמוך על חוקרי המשטרה אשר העידו לחובתו. במישור העובדתי, נטען כי בית משפט קמא שגה בקביעתו אודות מהלך התרחשות התאונה והשפעת חומרים משכרים על נהיגת המערער. במישור המשפטי, המערער הלין על חומרת עונשו וטען כי הוא חרג מרף הענישה המקובל במקרים אלו. מצד שני, המשיבה טענה כי עונשו של המערער לא הלם את הנסיבות הקשות שבהן התרחשה התאונה ואת חומרת העבירות ולכן בית המשפט התבקש להחמיר עימו.

5 וחצי שנות מאסר

ראשית, שופטי העליון התייחסו לטענת המערער אודות אופן ניהול ההליך השיפוטי בעניינו. נקבע כי הערכאה הדיונית פעלה בצורה מקצועית ונאמנה, באופן אובייקטיבי ובשוויון כלפי שני הצדדים. כלומר, לא נמצאו כל עדויות לכך שנפלו שגיאות שיפוטיות בהליך. יתרה מזאת, גם לו היו שגיאות, הרי שעל המערער היה להוכיחן באמצעות ראיות מהותיות ולא רק להעלות ביקורת על התנהלות בית המשפט.

באשר לטענותיו של המערער במישור העובדתי, השופטים פסקו כי הקביעות היו מבוססות על ניתוח מעמיק של הראיות והעדויות השונות, תוך הנחת תשתית עובדתית מוצקה טרם מתן ההכרעה. לכן, לא היה מקום להתערב בהחלטות השיפוטיות הקודמות. עם זאת, השופטים פסקו כי בהתנהלות המשיבה נפלו מספר פגמים עת נמנעה מלהעביר להגנה את חוות דעתו של המומחה מטעמה שניתנה בכתב, טרם הדיון. אולם, פגמים אלו לא הובילו לעיוות דין ולא פגעו בהגנתו של המערער. קרי, הוא זכה להליך הוגן.

באשר למישור המשפטי, השופטים בחנו את רף הענישה המקובל בעבירות אלו וקבעו כי לא הייתה סטייה לקולא או לחומרה. אולם, לאור התוצאות הקטלניות של התאונה, חומרת המעשים ושכיחות תופעת הנהיגה בשכרות בקרב הציבור, נקבע כי רף הענישה צריך להביא להרתעה מפני התנהגות שכזו ולשקף את הוקעתה; יש להעלותו בהדרגתיות ובזהירות תוך שמירה על מדרג ענישה כללי בין העבירות השונות.

לבסוף, הוחלט לדחות את הערעור אודות חומרת העונש ולקבל את הערעור אודות קלות העונש כך שרכיב המאסר בפועל הועמד על חמש וחצי שנים, בעוד שיתר רכיבי גזר הדין לא שונו. טענות המערער לעניין הכרעת הדין נדחו אף הן. לסיכום, במקרה זה, נהיגתו הפזיזה של המערער הובילה לתוצאות קשות לרבות מות אחת מנוסעות הרכב שהיו איתו ולכן הוטל עליו גזר דין חמור. הערעור מטעמו נדחה על כל סעיפיו, לאחר שלא נמצאו טעמים עובדתיים שהצדיקו את התערבות ערכאת הערעור בממצאי הערכאה הדיונית וטענותיו המשפטיות לא התקבלו.

דרג עד כמה מדריך משפטי זה סייע לך 4.25 מתוך 5.0 (מספר מדרגים 8)