www.sustainable-transport.org.il 
ברוכים הבאים לאתר נהיגה בשכרות. יש לכם שאלה? אנחנו רוצים לעזור!
 

נהיגה בשכרות

הרשעה בנהיגה בשכרות ודחיית טענות בנוגע לכיול הינשוף

תת"ע 1065-01-10

לצד עבירת נהיגה בשכרות קבועה פסילת מינימום של רישיון הנהיגה למשך שנתיים לכל הפחות. בנוסף לעונש זה, בתי המשפט רשאים להשית על מורשעים בעבירות נהיגה בשכרות עונשים נוספים, בהתאם לחומרת המקרה ונסיבות ביצוע העבירה.

בכתב האישום שהוגש נגד נאשם נטען כי ביום 26.12.09 הוא נהג בהיותו שיכור ברכב מסוג מאזדה בעיר ראשון לציון. הנהג עוכב על ידי שוטרים, שערכו לו בדיקת אוויר נשוף בה נמצא כי ריכוז האלכוהול בליטר אחד של אוויר נשוף בגופו היה 500 מק"ג. כמות זו עלתה על המותר בחוק ולכן הנאשם הואשם בנהיגה תחת השפעת אלכוהול. הלה כפר בעובדות ולכן התיק הובא להוכחות.

מטעם המאשימה העידו השוטרים שנכחו בתחנת המשטרה אליה הובא הנאשם וכן השוטר שביצע את בדיקת הנשיפה. האחרון טען כי המכשיר כויל כראוי והנאשם לא אכל, שתה, עישן או הקיא במשך 15 דקות טרם עריכת הבדיקה, כנדרש. הנאשם טען כי מכשיר הינשוף לא כויל כנדרש מאחר ולא הוצגו המסמכים שהעידו על כך. עם זאת, הוא בחר שלא להעיד במהלך המשפט.

המסגרת המשפטית

לאחר בחינת הראיות ושמיעת העדויות, הוחלט שהתביעה הוכיחה מעל לכל ספק סביר כי הנאשם שתה לשוכרה טרם הנהיגה. עדי המאשימה הותירו רושם מהימן על השופטת שקבעה כי הוכח שמכשיר הינשוף בו נבדק הנאשם היה מתוחזק היטב ונערכה בדיקת כיול טרם השימוש בו. משכך, תוצאות הבדיקה היו אמינות. בנוסף, לנאשם נערכה בדיקת מאפיינים על מנת לבחון את שכרותו, והוא הצליח בה באופן חלקי בלבד. לאור העובדה שתוצאת בדיקת הינשוף הצביעה על כמות אלכוהול גבוהה מהמותר בגופו של הנאשם, לא היה ניתן להסתמך על בדיקת המאפיינים על מנת לסתור את תוצאות בדיקת הנשיפה.

בא כוחו של הנאשם טען כי מכשיר הינשוף עצמו לא היה תקין, אך לא הציג הוכחות לכך ולכן טענתו נדחתה. כאמור, הנאשם בחר שלא להעיד במהלך ההליך המשפטי ולכן לא ניתנה לשופטת הזדמנות לשמוע את גרסתו למהלך האירועים באופן בלתי אמצעי. אמנם, אי מסירת עדות בבית המשפט מותרת כחלק מזכויות הנאשם, אך במקביל, הדבר יכול לחזק את ראיות המאשימה מכוח סעיף 162 לחוק סדר הדין הפלילי. כלומר, הימנעות של נאשם מהעדה לטובתו עלולה לפעול לרעתו. השופטת קבעה כי כך היה גם במקרה זה. יתרה מזאת, גם לו היה ניתן להניח כי באי מתן העדות לא היה בכדי לחזק את ראיות המאשימה, הרי שגרסה זו הוכחה מעל לכל ספק סביר גם בהיעדר הדבר לחיזוק.

לאור האמור לעיל, השופטת קבעה כי תוצאות בדיקת הינשוף היו אמינות ולכן היא הרשיעה את הנאשם בעבירה שיוחסה לו בכתב האישום – נהיגה בשכרות. היא דנה אותו לתשלום קנס בסך 2,000  ₪ או 60 ימי מאסר תמורתו. בנוסף, הנאשם נפסל מלהחזיק או לקבל רישיון נהיגה בפועל למשך 27 חודשים ולמשך 3 חודשים על תנאי. כמו כן, הושת עליו עונש מאסר על תנאי לתקופה של 7 חודשים.

לסיכום, למרות שתיקתו של הנאשם והכחשתו כתב האישום על ידו, נקבע כי המאשימה הצליחה להוכיח את אשמתו מעל לכל ספק סביר. לכן, בית המשפט השית על הנאשם גזר דין חמור בגין נהיגה בשכרות, לאחר שבגופו נמצאה כמות אלכוהול הכפולה מהמותר בחוק.

דרג עד כמה מדריך משפטי זה סייע לך 4.33 מתוך 5.0 (מספר מדרגים 9)