www.sustainable-transport.org.il 
ברוכים הבאים לאתר נהיגה בשכרות. יש לכם שאלה? אנחנו רוצים לעזור!
 

נהיגה בשכרות

ענישה בעבירת נהיגה בשכרות, מה המקסימום? המינימום? איזה עונש יקבל נהג חדש?


כדי למגר את התופעה המסוכנת של נהיגה בשכרות, נוקטים בתי המשפט נגד הנהגים השיכורים בעונשים מחמירים. עונש מינימום בנהיגה בשכרות הוא פסילה לשנתיים, כאשר נהג חדש צפוי לעונש חמור יותר. עונש מקסימלי יכול להגיע לארבע שנות פסילה ואף למעלה מכך, לצד מאסר בפועל ורכיבי ענישה נוספים.

על פי חוק, נהג נחשב לשיכור כאשר בגופו מצויה כמות של 240 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אחד של אוויר נשוף, או כמות של 50 מיליגרם אלכוהול ב-100 מיליליטר של דם. בעקבות חילוקי דעות בדבר מהימנות מכשיר הינשוף ותוצאותיו, הפסיקה הרחיבה את הרף הקבוע בחוק ל-290 מיקרוגרם אלכוהול לליטר אוויר נשוף.

כאשר אדם נוהג כשמצויה בדמו כמות אלכוהול בריכוז הגבוה מהמותר, הוא נחשב כמי שנהג בשכרות בניגוד לאיסור המופיע בפקודת התעבורה. לפיכך כל שתיית אלכוהול מעבר לכוס בירה, כוס יין או וודקה מובילה לרף המותר בחוק.

פסילת מינימום בשל נהיגה בשכרות

אדם שהורשע בעבירת נהיגה בשכרות, צפוי בנוסף לרכיבי ענישה נלווים כמו פסילה על תנאי, קנס ומאסר על תנאי, לפסילת רישיון נהיגה לתקופה שלא תפחת משנתיים. במקרה שהנהג הורשע על עבירה זו בשנה שקדמה לאותה עבירה, העונש הצפוי הוא פסילה לתקופה שלא תפחת מארבע שנים.

בנסיבות מיוחדות רשאי בית המשפט להורות על פסילה לתקופה קצרה יותר. אולם בפועל חריגה מענישה מינימלית של פסילה למשך שנתיים כמעט ולא מתרחשת, מה שמציב את העבירה של נהיגה בשכרות כעבירה שלצידה עונשי פסילה ממושכים ומכבידים.

באילו מקרים צפוי עונש מאסר?


קיימת הפרדה בין עבירה של נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים לבין נהיגה בשכרות. במקרה של עבירה ראשונה בנהיגה תחת השפעה, המדינה עותרת בדרך כלל לעונש של פסילת רישיון מינימלית של חצי שנה, קנס כספי, פסילה על תנאי ולעתים אף מאסר על תנאי. בעבירת נהיגה בשכרות המדינה עותרת לפסילת מינימום של שנתיים, קנס, פסילה על תנאי ומאסר על תנאי.

כאשר אדם עובר את העבירה בפעם השנייה או יותר, המדינה מבקשת לגזור על הנאשם מאסר בפועל, מינימום שנתיים של פסילת רישיון, קנס כספי, מאסר על תנאי ופסילה על תנאי. כאשר מצויה בגופו של הנאשם כמות פי 2.5 מהמותר בחוק, בעבירת נהיגה תחת השפעה, המדינה עותרת למינימום של 11 חודשי פסילה, קנס, מאסר על תנאי ופסילה על תנאי.

בעבירת נהיגה בשכרות, אין חשיבות לפעם ראשונה או שנייה, וכאשר מצויה כמות של פי 2.5 מהמותר בחוק, המדינה מבקשת לגזור על הנאשם מאסר בפועל, מינימום שלוש שנות פסילה, קנס, מאסר על תנאי ופסילה על תנאי.

מה העונש הצפוי על סירוב לעבור בדיקה?

החוק תקף לאדם הנחשב לממונה על הרכב, כלומר גם לאדם שלומד נהיגה הנמצא ברכב, ומי שיושב לצדו של נהג חדש ברכב, לצורך מילוי חובת הליווי. משקה משכר נחשב למשקה שריכוז האלכוהול בו גבוה מהריכוז שנקבע בחוק. וגם סם מסוכן על פי הגדרתו בפקודת הסמים המסוכנים.

נהג שיכור הוא אדם מי ששתה משקה משכר ובגופו מצוי אלכוהול בריכוז הגבוה, או שנמצא בגופו סם מסוכן בעת נהיגה או בעת שהוא ממונה על הרכב. המשטרה רשאית לדרוש מנהג לעבור דגימת נשיפה, גם ללא חשד לשתיית אלכוהול. אך בדרישה למתן דגימת דם או שתן יש צורך בחשד סביר, או עקב מעורבות בתאונת דרכים.

אדם שמסרב לעבור בדיקת נשיפה או למסור דגימה של דם או שתן לבדיקת מעבדה, צפוי לעונש מאסר של שנה או קנס בסך של 10,000, לצד פסילת רישיון נהיגה לתקופה של שנתיים.

עונש על נהיגה בשכרות לנהג חדש

נהג חדש או נהג צעיר ייחשב כשיכור אם בדגימת נשיפה מצויה בגופו כמות אלכוהול בריכוז העולה על 50 מיקרוגרם בליטר אויר נשוף, או בבדיקת דם ריכוז האלכוהול בדמו, הכמות עולה על 10 מיליליטר אלכוהול ב- 100 מיליליטר של דם.

עבירה של נהיגה בשכרות אצל נהג חדש נחשבת לעבירה חמורה, על כן רישיון נהיגה של הנהג לא יחודש וניתן יהיה לחייב אותו לעבור בדיקות ובחינות חוזרות כתנאי לחידושו. זאת ללא קשר לעונש הצפוי של פסילת רישיון למינימום של שנתיים. במקרים רבים המדינה מבקשת שהנהג יהיה פסול מלנהוג עד לסיום ההליכים המשפטיים, ולרשויות ניתנה הסמכות להחרים את הרכב שבו נהג לתקופה של חודש ימים.


דרג עד כמה מדריך משפטי זה סייע לך 4.17 מתוך 5.0 (מספר מדרגים 35)